top of page
SỨC MẠNH TẬP THỂ– Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam

Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) là một đối tác chủ động trong công cuộc chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam. VSEA thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế, và nhiều đối tác khác nhau nhằm thúc đẩy các chính sách năng lượng bền vững ở Việt Nam và khu vực Mekong.

VSEA có các thành viên chủ chốt rất tích cực và cam kết gắn bó. VSEA đang dần mở rộng sự hợp tác với các bên liên quan và các mạng lưới trong khu vực. Sự đa dạng và các thế mạnh khác nhau của các thành viên trong VSEA hướng tới mang lại lợi ích cho nhiều đối tượng hơn. Cùng chung tay xây dựng VSEA trở thành một đối tác đối thoại tin cậy trong lĩnh vực phát triển năng lượng ở Việt Nam và trong khu vực.

 

VSEA hỗ trợ quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế phát triển xanh qua 04 hướng tiếp cận chính:

Tin tức mới nhất

1/5
bottom of page